Bakgrund

FFF har under de senaste åren växt betydligt, vi har fler medlemmar och fler tränare än någonsin tidigare. Detta är naturligtvis mycket glädjande och ett bevis på att vi varit duktiga på att skapa en verksamhet som lockar medlemmar. En annan sida av denna framgång är att vi också har större behov av att samordna vårt arbete, dessutom finns olika lagar, regler och riktlinjer från myndigheter och RF och SvFF som vi måste förstå och förhålla oss till. Vidare har vi interna regler från exempelvis våra stadgar, värdegrundsorganisation som också måste förstås och följas.

Våra riktlinjer är till för att vi ska få gemensamma spelregler för hur vår verksamhet ska fungera för att uppnå våra mål i enlighet med de krav som ställs på oss. Riktlinjerna ska spegla vad vi anser vara det bästa sättet att bedriva vår verksamhet. Liksom i vårt idrottande måste vi som klubb hela tiden arbeta med att bli bättre och därför måste riktlinjerna kontinuerligt uppdateras.

I riktlinjerna står det på vissa platser att fäktare eller föräldrar kan eller ska kontakta tränaren, det går i dessa fall även bra att kontakta värdegrundsorganisationen om så önskas.

Grundläggande idéer

 • Vi mår bra av trygghet och gemenskap och att få sportsligt och kamratligt stöd av sina träningsvänner och ledare
 • Vi mår bra av att utveckla oss och våra färdigheter, att arbeta hårt, vara i form, sätta upp mål
 • Tränare och ledare ska vara positiva förebilder som respekterar, uppmuntrar, lyssnar, tillåter misstag och strävar efter att bli bättre
 • Vi hjälper oss själva genom att hjälpa varandra, vi vill inte bara bli bra fäktare utan också bra människor

Grundläggande principer

 • Individens utveckling är i fokus, alla får träna samt tävla så mycket man vill
 • Alla som vill delta i en tävling ska kunna göra det, men fäktaren bestämmer själv om den vill tävla eller inte
 • Vår verksamhet, både träning och tävling, ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap.

Utvecklingstrappa för ungdomar

För att ungdomar ska få en bra upplevelse av tävlingar arbetar vi efter en utvecklingstrappa där nivån på tävlingar ökas successivt enligt följande rekommendationer:

 • FFF:s interna tävlingar
 • St: Erikscupen
 • Masters
 • SM och andra nationella kadett- och junioruttagningstävlingar
 • Internationella tävlingar

Riktlinjer

För dig som leder

Du är värdefull för våra fäktare och vår förening. Utan dig finns inte föreningen.


Var stolt över att vara FFF:are och vara den som dagligen kan påverka våra barns och ungdomars utveckling. De lär sig genom att se hur du gör på träningen, på tävlingar och på fritiden. Använd dig av vår värdegrund när du samtalar med fäktarna. Det är din insats som hjälper dem att känna glädje, trygghet och gemenskap.


Enligt barnkonventionen

 1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.
 2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
 3. Alla barn har rätt till stöttande föräldrar.
 4. Inget barn ska bli utsatta för våld.
 5. Inget barn får bli utsatt för mobbing eller trakasserier.
 6. Alla har rätt att känna sig delaktiga i sin förening.

Allmänna riktlinjer

 • Ta hänsyn till individens behov.
 • Låt fäktaren utvecklas i sin egen takt.
 • Fäktaren får själv bestämma om de vill tävla eller inte.
 • Skapa en positiv och sund miljö där fäktarna trivs.
 • Fäktningen ska utövas under socialt trygga former, från nybörjar- till seniorverksamheten.
 • Din attityd ska bygga glädje, trygghet och gemenskap.
 • Ge konstruktiv, stödjande och positiv feedback till fäktarna.
 • Varje träning ska vara välplanerad, välorganiserad och ha en tydlig struktur.
 • All form av handling som kan uppfattas som bestraffning är förbjuden!

Vi vill att du

 • Ser tävling som ett inlärningstillfälle för både dig och eleverna.
 • Motverkar toppning och utslagning inom barn- och ungdomsverksamheten.
 • Lär barn ett etiskt och moraliskt förhållningssätt till fäktningen och fostrar dem till ett rent spel.
 • Erbjuder en allsidig träning. Är ett föredöme, beter dig korrekt och inte använder svordomar.
 • Visar respekt för domare, motståndare, fäktkamrater, ledare, föräldrar och publik.

Handfasta tips för dig som leder

 • Bygg upp träningen – i övningar och samtal – utifrån våra värderingar, väv in orden, Glädje, Trygghet och Gemenskap när du träffar eleverna.
 • Gå stolt ut till fäktsalen. Dina elever behöver se dig glad, trygg och tydlig.
 • Hälsa på alla dina elever, var noggrann med att inte missa någon.
 • Inled med en samling och namnupprop i början av träningen. Då känner sig alla sedda. Låt fäktarna prata av sig för att få mer fokus på träningen. På samlingen får du reda på om något särskilt har hänt på dagen för dina fäktare eller om någon är skadad, anpassa i så fall träningen efter det.
 • Uppmärksamma deltagare som fyller år.
 • Du kan inleda eller avsluta träningen med gemensamma ramsor, gärna kopplat till värderingarna.
 • Vi ska uppleva glädjen i våra träningar, det ska vara utvecklande och roligt. Väv gärna in ett lekmoment i varje träning.
 • Det är viktigt att varje fäktare blir accepterad för den person hen är.
 • När du ger instruktioner, förklara varför ni gör övningen. Vad leder den till framöver? Hur stöttar den fäktarna i deras utveckling?
 • Se till att alla fäktare är delaktiga.
 • Som tränare behöver du förstå dina elever. Hur de växer, hur de lär sig, hur de tar beslut och uttrycker sig. Därför behöver du också ha enskilda värdegrunds- och utvecklingssamtal med dem:
  – Nybörjare (ej tävlingsaktiva)r: 1 ggr/år.
  – Tävlingsaktiva (med licens): 2 ggr/år.
  – Elit enligt tävlingssäsong: 2-4 ggr/år.
  – Seniorer och veteraner, 1 ggr/år.

På tävlingsdagen

 • Använd rutiner för samling före och efter tävlingen.
 • Se till det lilla i det stora. Att vinna är inte allt. Sätt upp mål med tävlingen och följ upp dem i rimligt tid efteråt om fäktaren vill detta. Hur lyckades fäktarna arbeta utifrån målen?
 • Låt fäktarna få tid att prata med varandra så att de kommer i stämning.
 • Låt fäktarna inse att de själva bär ansvar för Fair-Play och våra värderingar. Fäktarna gör allt tillsammans för att uppleva glädje, trygghet och gemenskap.

Utveckling

 • Du är välkommen att delta i våra tränar- och ledarträffar samt utbildningar.
 • På utvecklingssamtal som leds av din närmaste ledare eller tränare och där tillkommande handlingsplaner skapas för din grupp.

För dig som har en ledande roll i föreningen

Vi ska se till att

 • Ingen form av elitsatsning ska ske i barnidrotten till och med 12 år. Med detta avses att inget barn ges förtur till individuella- eller lagtävlingar eller träningar baserat på resultat. Alla ska vara med.
 • FFF arbetar aktivt för att behandla alla individer lika.
 • Alla ska ges förutsättningar och möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och motivation.
 • Ledare i FFF uppträder som föredömen och ger ungdomar en positiv utveckling som fäktare.
 • Föräldrar med barn i FFF uppträder som föredömen i samband med träning och tävling.
 • Fäktare i FFF uppträder sportmannamässigt på och vid sidan av pisten, såväl på träning som tävling.
 • FFF motarbetar all form av mobbning, sexism och rasism.
 • FFF följer Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.
 • Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom FFF.
 • Utbilda våra ledare för att stötta dem i att följa värdegrunden och i deras roll som ledare.
 • Arrangera aktiviteter för att förstärka vår värdegrund där alla är välkomna.

För medlemmar och föräldrar

Träning

 • Träning sker i den grupp som tränaren har anvisat. FFF strävar efter att ge alla möjlighet att träna så mycket fäktare själva vill.
 • Föräldrarna håller sig på sidan av träningshallen under träningstid.
 • Vid träning ska fäktaren vara i sportkläder, under fäktning ska man ha hel och säker fäktutrustning, vilket innebär att exempelvis shorts inte är tillåtet under fäktning.
 • Följ träningstiderna, kom i god tid innan träningen börjar och lämna vid när träningen är avslutad.
 • Meddela tränare om du måste gå tidigare från träningen.
 • Meddela tränare om fäktare är borta länge från träningen (ca 2-3 veckor)
  Kom inte till träning om du är sjuk. Vid feber behöver fäktare vara feberfri minst 24 timmar innan denne får komma på träning (det samma gäller vid tävlingar).
 • På träningen respekterar vi varandra och säger inga dåliga ord och är vänliga mot varandra.
 • Delta aktivt träningen och bidra till en härlig stämning.
 • Gör ditt bästa på träningen. Om du av något skäl vill eller behöver ta det lite lugnare på en specifik träning – säg till ledaren innan träningen börjar.
 • Vi använder omklädningsrummen för deras avsedda ändamål och spenderar vår fritid på klubben utanför dem.
 • Alla måste respektera klubbens regler och följa tränaren eller ledarens instruktioner.
 • Lägg undan mobiltelefoner under träningstid. 
 • Tuggummi är inte tillåtet under träning (risk att sätta i halsen)

Före tävling

 • Fäktare som ska tävla måste själva ha lämplig, funktionsduglig och godkänd utrustning.
 • Viss låneutrustning kan finnas för de yngsta fäktarna, kontrollera med era tränare om ni är osäkra.
 • Alla fäktare bestämmer själva om och i så fall hur mycket de ska tävla, men i vilken tävling samt i vilken klass bestämmas i samråd med tränaren.
 • Fäktare som är anmälda till tävling, men får förhinder att delta meddelar tränare om detta i så god tid som möjligt

Under tävling

 • När två FFF:are möts hejar eller coachar vi aldrig på någon.
 • Under tävlingen håller sig föräldrarna till det område som är avsett för publik.
 • Från uppvärmning till avslutad tävling rör sig endast fäktare och tränare eller coacher på tävlingsgolvet.
 • Vid ungdomstävlingar försöker FFF alltid att ha en eller flera coacher på plats.
 • Coacherna strävar efter att fördela tiden jämt mellan fäktarna, men tiden kommer inte att räcka för att coacha alla fäktares samtliga matcher.
 • Varje fäktare ansvarar för sin egen utrustning under tävling (undantag – värjor för klass U11 på St: Erikscupen).
 • Föräldrarna ger enbart positiv feedback till fäktare efter tävling. Om det finns behov av genomgång av det tekniska utförandet görs detta av tränaren. Vi rekommenderar att föräldrar inte diskuterar poäng och uttagningar med sina barn. Fråga istället gärna ditt barn eller din ungdom om tävlingen eller träningen varit rolig och vad de lärt sig.
 • Undvik att fokusera på resultat, poäng eller uttagningar.
 • Under tävlingen representerar varje fäktare sin förening, så det är viktigt att följa instruktionerna från tränarna (mötestid, uppvärmningstid, förberedelser inför matchen).
 • Vi respekterar andra klubbar, tävlingsarrangörer och domare.
 • Fäktare samt ledare bör ha klubbkläder på sig.

Resor

När fäktare reser tillsammans med FFF gäller dessa regler. Om fäktaren åker utan föräldrar följer han/hon tränarens instruktioner:

 • Fäktarna reser i föreningskläder.
 • Fäktare får information från tränaren eller ansvarig ledare via whatsapp-chatt vid varje tävling – det är viktigt att läsa alla meddelanden där!
 • Fäktarna berättar för någon vuxen om de rör sig från samlingsplatsen.
 • Packa lätt, fäktaren behöver kunna bära all sin packning själv!
  Skräpa inte ner i transporter!
 • Kom i tid till frukost eller när vi har möten/samlingar.
 • Obligatorisk närvaro vid möten.
  Alla barn – utan undantag – måste vara på hotellet kl. 22:00 och kl 23:00 släcks alla lampor.
 • Om fäktaren vill lämna arenan måste någon av anledning, måste tränaren eller ansvarig ledare informeras.
 • Respektera alla tävlande och sina lagkamrater.
 • Om fäktare mår dåligt – informera tränaren eller ansvarig ledare.
 • Vid konflikter i gruppen – informera tränaren eller ansvarig ledare.

Principer för lektionering

Lektionering är den individuella teknikträning som en fäkttränare ger en eller ett fåtal elever.

Principer för lektionering bygger på

 • Fäktarens ålder
 • Närvaro vid gruppträningar, normalt krävs 2 gruppträningspass per vecka (OBS! inga lektioner ges till medlemmar som inte deltar i gruppträning).
 • Om fäktaren deltar i tävling.

 

Beslut om lektionering och fördelning av elever mellan tränare görs under ledning av en utsedd tränare i samråd med tränargruppen på följande sätt:

 • Ungdomar (7 – 19 år): Natalia och Grigori Beskin leder arbetet.
 • Seniorelit: Grigori Beskin och Benedict Chambers leder arbetet.
 • Motionärer och sabel: Philip Wallenius och Johan de Jong Skierus.
 • Veteraner: Miguel Rodrigues Medina.

 

Efter beslut om lektionering ansvarar respektive för lektionsplanering samt kommunikation med eleven. Eleven måste kontakta sin tränare vid förhinder eller i andra väsentliga frågor rörande lektionering.

 

Omfattning

Fäktare 11 – 13 år

 • Lektionstid: 15 – 20 minuter.
 • Frekvens: 1  gång per vecka.
 • Kommentar: Om eleven tävlar i St. Eriksup eller mastertävlingar

 

Fäktare U15

 • Lektionstid: 25 minuter.
 • Frekvens: 1  gång per vecka.
 • Kommentar: Om eleven tävlar

 

Fäktare U17

 • Lektionstid: 30 minuter.
 • Frekvens: 2 – 3  gång per vecka.
 • Kommentar: Förutsatt att eleven har ambition att satsa mot en plats i landslaget eller få hög ranking

 

Fäktare U20

 • Lektionstid: 30 minuter.
 • Frekvens: 2 – 3  gång per vecka.
 • Kommentar: Förutsatt att eleven har ambition att satsa mot en plats i landslaget eller få hög ranking

 

Seniorelit

 • Enlig överenskommelse.