SvFF:s Idrottsförsäkring är tecknad via Folksam och omfattar alla medlemmar i FFF. Även deltagare i “prova-på-fäktning” omfattas av försäkringen. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som inträffar under träning, tävling och läger (även utomlands och under färd till/från verksamheten) som arrangeras av SvFF eller av FFF. Försäkringen är dock inte heltäckande. Läs mer på Svenska Fäktförbundets hemsida svenskfaktning.se.

Se också till att ha en reseförsäkring om ni reser, detta brukar ingå i hemförsäkringen eller om man betalar sin resa med kreditkort.

SvFF:s hemsida står det bland annat: “Kontrollera att din privata olycksfallsförsäkring gäller även i utlandet, att den ger rätt till rehabilitering och att invaliditetsersättningen är tillräckligt hög. Det har också visat sig att vissa försäkringsbolag (t.ex. Trygg-Hansa) kan exkludera olycksfall som inträffar under träning eller tävling då den försäkrade representerar en idrottsförening. Välj som fäktare ett bolag som inte har detta undantag.”