Som aktiv medlem betalar man terminsavgift, vill du dock vara stödmedlem så betalar du en årsavgift.

Om betalning

Avgiften på bg: 5291-3951.

IBAN: SE85 5000 0000 0525 5108 2099

BIC: ESSESESS

Betalning sker enligt den faktura klubben skickar ut, om ni inte fått sådan ber vi er att märka inbetalningen med elevens namn, termin samt grupp eller kursdag, t ex HT2024 torsdag.

Avgift för respektive medlemskategori

Kategori         Terminsavgift

Ungdom( 9-14 år)…………2.150 kr.

Junior (15-19 år)…………..2.400 kr.

Student …………………………..2.400 kr.

Senior ( 20 och äldre)…….2.700 kr.

Skåp………………………………….300 kr.

Årsavgift

Medlemsavgift……………….350 kr

Försäkring

SvFF:s Idrottsförsäkring är tecknad via Folksam och omfattar alla medlemmar i FFF. Även deltagare i “prova-på-fäktning” omfattas av försäkringen. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som inträffar under träning, tävling och läger (även utomlands och under färd till/från verksamheten) som arrangeras av SvFF eller av FFF. Försäkringen är dock inte heltäckande. Läs mer på Svenska Fäktförbundets hemsida svenskfaktning.se.