info@fff-faktning.se

Försäkring

Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Fäktförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring, läs vidare via länken nedan. Dock rekommenderas alla föräldrar att teckna en särskild barnförsäkring för sitt barn, inte bara för fäktningens skull, då man ska ha klart för sig att ersättningsnivåerna är ganska låga i den typ av kollektiv olycksfallsförsäkring som alla föreningar har genom Riksidrottsförbundet.

Information om olycksfallsförsäkring hos Folksam för aktiva i alla föreningar som är anslutna till Svenska Fäktförbundet: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/faktning

Translate »