info@fff-faktning.se

Avgifter

Ungdomar  (9-14 år)

1750,-

Kadetter Juniorer Studenter

2000,-

Seniorer (20-99 år)

2300,-

Medlemskap (avgift för helår)

350,-

Skåp

300,-
  • Avgiften betalas före kursstart på bankgiro: 5291-3951.
  • IBAN: SE20 8000 0832 7990 3536 7227
  • Märk inbetalningen med elevens namn, termin samt kursdag, t ex HT2021 torsdag.
  • FFF behöver följande uppgifter om dig som medlem: namn, adress, personnummer, mejladress. Mejla dessa uppgifter till oss på medlem@fff-faktning.se . Det är också viktigt att du anmäler in nya uppgifter om något ändras.
  • SvFF:s Idrottsförsäkring är tecknad via Folksam och omfattar alla medlemmar i FFF. Även deltagare i “prova-på-fäktning” omfattas av försäkringen. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som inträffar under träning, tävling och läger (även utomlands och under färd till/från verksamheten) som arrangeras av SvFF eller av FFF. Försäkringen är dock inte heltäckande. Läs mer på Svenska Fäktförbundets hemsida fencing.se
Translate »