info@fff-faktning.se

Domare

Vem kan bli domare?

Alla som vill kan bli fäktdomare.

Varför du ska bli fäktdomare

Vid alla tävlingar behövs domare och det är vanligt att tävlingar har domarplikt. Det innebär att alla klubbar som deltar i en tävling måste ställa upp med ett visst antal domare som står i proportion till antalet startande fäktare.

Hur du blir fäktdomare

Stockholms fäktförbund anordna domarutbildningar en eller två gånger per år.

Translate »