info@fff-faktning.se

Information om handlingsplan

Vi har i tidigare nyhetsbrev informerat om en utredning initierad av Svenska
Fäktförbundet.

Vi har nu fått en handlingsplan som i stort handlar om att bygga upp en
värdegrundsorganisation. Ett arbete som redan har satts igång sedan tidigare under året
2021 men som nu intensifieras för att förebygga och främja trygghet och gemenskap. Till
denna handlingsplan hör också att vi har i uppgift att publicera nedanstående lydelse. Väl
mött på föräldramöten under mars månad där vi kommer att berätta mer om
uppbyggnaden av vår värdegrundsorganisation.

Har ni frågor innan dess vänligen maila på info@fff-faktning.se

Vänligen Anneli Strand, ställföreträdande ordförande FFF

 

Från Svenska Fäktförbundet

Svenska Fäktförbundet har under hösten låtit en oberoende utredare
granska FFF:s verksamhet. Utredaren har kommit fram till att det förekommit
händelser som bryter mot idrottens värdegrund och Barnkonventionen.
Svenska Fäktförbundet har förelagt FFF en handlingsplan som i stor
utsträckning överensstämmer med de åtgärder föreningen påbörjat.
Handlingsplanen ska genomföras under våren i syfte att förebygga denna typ
av händelser genom att skapa strukturer för att identifiera och hantera dem.
Styrelsen ber alla medlemmar om stöd och förståelse för att hanteringen av
denna fråga har högsta prioritet och ber medlemmarna göra sitt bästa för att
ge föreningen sitt stöd i denna process.

From the Swedish Fencing Federation

At the end of 2021, an independent inquiry set up by the Swedish Fencing Federation
investigated the operation of the club FFF. The result of the inquiry was that there have
been incidents where the guidelines of the Swedish Sport Confederation for safeguarding
in children’s sport and the Convention on the Rights of the Child have not been respected.
The Swedish Fencing Federation has therefore presented an action plan to FFF. The action
plan takes into account the measures already put in place by the club with the aim to
create and implement structures in the club preventing incidents of this type and to
enable the club to effectively identify and manage problems, should they occur. The board
of FFF asks all members to actively support and contribute to this process and ask for
understanding that this matter will have the highest priority.

The Swedish Fencing federation
Translate »