info@fff-faktning.se

Aktivitetsplan – ny värdegrundsorganisation

FFF vänner,

Vi har från Svenska Fäktförbundet fått en aktivitetsplan för att införa en värdegrundsorganisation som säkerställer att vi arbetar i enlighet med idrottens värdegrund och barnkonventionen. Aktivitetsplanen omfattar perioden från 10 februari till och med 30 juni. Mer om detta kommer inom kort. 

Till att börja med vill vi informera er om vilka ni kan kontakta i orosärenden och hur.
Det finns tre olika möjligheter:

  1. FFF värdegrundskommitté
    Kommer att tillsättas inom kort och kommer att vara fristående från styrelsen men tillsatt på uppdrag av styrelsen. Det kommer att finnas QR-koder monterade på olika ställen på klubben med möjlighet till helt anonyma meddelanden som endast värdegrundskommittéens ordförande kommer att ta del av. Fram till dess att denna tjänst fungerar går det bra att mejla direkt till ordförande i värdegrundskommittéen Jonas Billing jonteb2@hotmail.com
  2. Svenska Fäktförbundet
    Här kan ni göra en orosanmälan (länk till SvFF:s  hemsida)
  3. Idrottsombudsmannens visselblåsartjänst.
    idrottsombudsmannen@rf.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »