info@fff-faktning.se

Riktlinjer

Som idrottsförening och speciellt med tanke på vårt fokus på barn och unga är det av största vikt att vi är medvetna om det ansvar som detta innebär. Här är några instruktioner, riktlinjer, föreskrifter och program som vi följer
och där barnkonventionen är en viktig grund:

Translate »